BIJLAGEN

Bijlage II Investeringsplanning

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning

2020

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot berap

mutaties in berap

Totaal begroting
na berap

begroting

2021

begroting

2022

begroting

2023

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent

22

15

0

37

22

22

22

Gemeenschappelijke Machtigings

0

10

0

10

0

0

0

eNIK (Elektronische Ned ID kaart)

0

10

0

10

0

0

0

Burostoelen gemeentehuis

0

0

0

0

70

0

0

Vervangen KIA Picanto

0

15

0

15

0

0

0

Hardware werkplekken mobiele devices

0

0

0

0

240

0

0

BAG 2.0

0

4

0

4

0

0

0

Digitaal archiveren

70

0

0

70

0

0

0

Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)

201

0

0

201

0

0

0

Hal gemeentehuis

100

0

0

100

0

0

0

Grondverwerving

0

200

0

200

0

0

0

Zonnepanelen gemeentehuis

0

0

85

85

0

0

0

E-facturen P.34

0

17

0

17

0

0

0

Basisregistratie Ondergrond P.67

0

12

0

12

0

0

0

Ipads tbv raadsleden

0

0

0

0

0

12

0

Telefoontoestellen

0

0

0

0

0

100

0

Switches core werkplek

0

0

0

0

0

0

25

Camerasysteem gemeentehuis

0

0

0

0

0

0

30

Cameratechniek raadzaal

0

0

0

0

0

0

32

Bestuur en ondersteuning

393

283

85

761

332

134

109

GGA Urmond Oost (wegen)

0

44

0

44

0

0

0

Reconstructie Mauritsweg Stein

676

753

0

1.430

0

0

700

Reconstructie rotonde ACL

0

512

0

512

0

0

0

Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst

0

0

0

0

0

0

400

LED armaturen openbare verlichting

200

2

0

202

200

200

200

GGA Stein centrum wegen

0

0

0

0

0

50

1.100

Vervangen lichtmasten

100

0

-75

25

35

0

0

Reconstructie Molenweg Zuid

550

50

-410

190

1.000

0

0

Rehabilitatie Nieuwe Postbaan

0

631

0

631

0

0

0

Reconstructie Heidekampweg

0

1.382

0

1.382

0

0

0

Reconstructie rotonde Veestraat

200

200

0

400

0

0

0

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

104

0

304

200

200

200

Fietspad Meers-Stein

0

0

35

35

0

0

0

Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg

0

0

0

0

0

0

400

Aanpassen komgrenzen GOW

0

52

22

74

0

0

0

Aanpassen fietsroutenetwerk

100

472

0

572

0

0

0

Herinrichting Stationsstraat

400

618

0

1.018

0

0

0

Rotonde Steinderweg

0

13

30

43

0

0

0

Reconstructie Jurgenstraat

150

0

0

150

1.000

0

0

Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel

384

30

0

414

0

0

0

Herstructurering oude dorpskernen

500

0

0

500

0

500

500

Aanpak rotondes BPS

50

0

0

50

950

1.000

1.000

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

180

20

-165

35

240

0

0

Opknappen Beatrixplein

0

0

0

0

250

0

0

Optimaliseren inrichting kanaalboulevard

0

81

0

81

0

0

0

A2 route

2.200

-7

0

2.193

0

0

0

Parkeerplaats Steinerbos

0

243

30

273

0

0

0

Weg Elsloo naar Meers

30

0

0

30

470

0

0

Toegankelijkheid openbare ruimte

18

0

0

18

18

18

0

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

0

243

0

243

0

0

0

Planvoorb reconstructie Obbichterstraat

0

0

0

0

0

20

0

Infrastructuur MISA project

0

0

0

0

0

0

1.500

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

0

0

0

0

250

750

750

Fietspaden Julianakanaal

0

0

0

0

1.000

0

0

Komremmer Paalweg

0

0

0

0

83

0

0

Verkeer vervoer en waterstaat

5.938

5.442

-533

10.847

5.696

2.738

6.750

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

0

98

0

98

0

0

0

Economie zaken

0

98

0

98

0

0

0

Vervangen speelvoorzieningen

682

-9

0

672

35

38

0

Mergelakker: clubhuis gebouw tennis

0

24

0

24

0

0

0

Vervangen armaturen veldverl T hETJEN

0

0

0

0

11

0

0

Vervangen armaturen veldverl Nederheides

11

0

2

13

0

0

0

Vervangen masten veldverl Molenpark

12

0

3

15

0

0

0

Vervangen afrastering IVS

0

33

0

33

0

0

0

Vervangen veldafrastering Urmondia

0

21

0

21

0

0

0

Vervangen kunststoftoplaag Haslou

0

20

0

20

499

0

0

Veldverlichting VVUrmond

23

0

5

28

0

0

0

Vervangen afrastering acco Mergelakker

0

0

0

0

0

42

0

Vervangen afrastering acco Molenpark

0

0

0

0

10

0

0

Vervangen ballenvangers t Hetjen

0

0

0

0

10

0

0

Vervangen accom.afrastering voetb Urmond

0

0

0

0

0

22

0

Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen

0

0

0

0

29

0

0

Renovatie toplaag sportveld t Hetjen

0

0

0

0

29

0

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

0

0

0

0

0

14

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

0

0

0

0

0

20

0

Verv veldafrastering-poortjes t Hetjen

0

0

0

0

26

0

0

Sport, cultuur en recreatie

728

89

10

826

649

136

0

Afkoppelen kern Maasband

0

17

0

17

0

0

0

GGA Urmond Oost (riolen)

0

49

0

49

0

0

0

GGA Stein centrum riool

0

0

0

0

0

50

1.000

Vervangen / renoveren riool

100

126

0

226

0

0

0

Legionella preventie

0

125

0

125

0

0

0

Duurzaamheidlening zonnepanelen

1.100

302

0

1.402

1.000

0

0

Reconstructie Mauritsweg riool

360

220

0

580

0

0

0

Herinrichting Stationsstraat (riool)

200

200

0

400

0

0

0

A2 route (riool)

300

0

0

300

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

2.060

1.038

0

3.098

1.000

50

1.000

Starterslening

100

61

0

161

0

0

0

Woonwagens inrichting

0

8

0

8

0

0

0

Woonwagens technische installaties

0

5

0

5

0

0

0

Woonwagens

0

38

0

38

0

0

0

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

0

162

0

162

0

0

0

Proactieve grondaankopen

0

464

0

464

0

0

0

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

100

41

0

141

0

0

0

Ruimtelijke ordening

200

779

0

979

0

0

0

Totaal

9.319

7.728

-438

16.609

7.677

3.058

7.859

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50