ALGEMEEN

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2020, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van
'lasten' of  'baten'.

Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2020 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt.  In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Primaire begroting 2020

184

51

56

32

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2019

186

17

21

20

Bramert Noord

18

-6

-6

-6

Actualisatie verordening commissies

-8

-8

-8

-8

Bestuursrapportage 2020 (incl. meicirculaire):

-1.889

-1.844

-1.774

-2.317

     - Jeugd

-1.737

-1.890

-2.045

-2.204

     - Wmo

-776

-703

-745

-788

     - Overige mutaties

178

-257

-280

-295

     - Meicirculaire

446

1.006

1.296

970

Begroot exploitatie saldo

-1.508

-1.790

-1.711

-2.279

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50