PROGRAMMA'S

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 13.643.658

18,9 %

Baten

€ 51.439.769

72,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50