PROGRAMMA'S

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.499.421

3,5 %

Baten

€ 1.145.523

1,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50