ALGEMEEN

Leeswijzer

Leeswijzer

De opbouw van de Bestuursrapportage 2020 is als volgt.

Algemeen
De Bestuursrapportage 2020 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

  • Leeswijzer
  • Financiële samenvatting.

Programma's:
In dit hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

Paragrafen:
Hierin wordt ingegaan op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het
'Besluit Begroting en Verantwoording ' wettelijk voorgeschreven.

Financiële begroting:
Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2020 als de meerjarenraming.

Bijlagen:
In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50