Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

2020

2021

2022

2023

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot berap

mutaties in berap

Meerjarenraming na berap

Lasten

4.770

94

89

4.953

4.627

4.658

4.671

Baten

299

218

518

443

442

451

Saldo van baten en lasten

-4.470

-94

130

-4.435

-4.184

-4.215

-4.221

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50