Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

2020

2021

2022

2023

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot berap

mutaties in berap

Meerjarenraming na berap

Lasten

25.770

998

4.406

31.174

26.985

27.306

27.530

Baten

5.241

2.235

7.476

5.238

5.243

5.247

Saldo van baten en lasten

-20.529

-998

-2.171

-23.698

-21.748

-22.063

-22.283

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50