Sociaal Domein

Geescaleerde zorg 18+

Geescaleerde zorg 18+

In augustus 2019 is in onze gemeente een slachtoffer van mensenhandel opgenomen voor een intern behandeltraject van 9 maanden. Op dat moment was er geen sprake van een vaste woon- of verblijfplaats. Doordat behandeling in onze gemeente plaatsvindt komen de kosten hiervoor ten laste van onze gemeente. Deze kosten bedragen € 450 per etmaal. Voor 2020 komt dit nog neer op € 55.900, wat volledig bijgeraamd dient te worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50