Sociaal Domein

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen

TOZO
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente Stein heeft een 1e, 2e en 3e voorschot ontvangen van het Rijk van in totaal nu € 2.212.914 voor deze regeling. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) verzorgt de uitvoering van deze regeling. In de berap wordt dit bedrag zowel aan de baten als aan de lastenkant verwerkt. De regeling is zo ingesteld dat zowel de daadwerkelijke uitkeringen als de uitvoeringskosten gecompenseerd worden door het Rijk. Aan het einde van deze situatie zal afgerekend worden aan de hand van de daadwerkelijk verstrekte uitkeringen inclusief een bepaald bedrag per uitkering voor de uitvoering.

BUIG
We hebben de voorlopige beschikking 2020 ontvangen van de gebundelde uitkering (BUIG) Participatiewet, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies. Op basis hiervan dient het budget binnen onze begroting bijgesteld te worden. Volgens de voorlopige beschikking 2020 ontvangen we een bedrag van € 4.508.446 in 2020. In onze raming hadden we rekening gehouden met een bedrag van € 4.473.983. Dit houdt in dat we een bedrag van €34.463 bijramen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50