Sociaal Domein

Begeleide participatie

Begeleide participatie

Afrekening Vixia
We hebben een afrekening ontvangen van de GR Vixia voor de wsw-subsidieverlening 2019 . We hebben een bedrag van € 84.000 terugontvangen. Dit bedrag is afgeraamd.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50